ปะเก็น

ปะเก็นอุตสาหกรรม สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของปะเก็นไม่ว่าจะเป็น การทนอุณหภูมิ , ความดัน หรือ การทนต่อสารเคมีต่างๆ

Showing 1–9 of 13 results