ลวดกัลวาไนซ์

ลวดกัลวาไนซ์  ขนาดที่จัดจำหน่าย มีตั้งแต่ 0.3- 5 มิลลิเมตร มีการชุบ 2 แบบ ได้แก่

  • แบบที่ชุบด้วยไฟฟ้า
  • แบบที่ชุบด้วยวิธีหลอมละลาย

ใช้สำหรับทำตะแกรงรั้ว ตะแกรงตัวหนอน

หมวดหมู่:

รายละเอียด